ЖЪЛЪДИТЕ

Обичайно са няколко вида - буков, от бял дъб (т. нар. бяло меше), церов. Жълъди да иска човек в Източна България!